Inhoudstafel

Algemeen
Verantwoordelijke instantie
uw rechten
Verwerking van persoonlijke gegevens tijdens informatief gebruik van onze website
Verwerking van persoonsgegevens via cookies
Verdere functies en aanbiedingen van onze website
Contact opnemen met
Google (Onzichtbaar) reCAPTCHA
Facebook Social Plugins
Google Analytics
Google-weblettertypen
Facebook-hermarketing
Google +1
Gebruik van PayPal
YouTube
Opslagtermijn

Algemeen

Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

De term “persoonsgegevens” betekent, onder verwijzing naar de definitie van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679 (hierna de “algemene verordening gegevensbescherming” of kortweg “BBPR” genoemd), alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben. Dit omvat bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag. Voor verdere terminologie, met name de termen “verwerking”, “voor de verwerking verantwoordelijke”, “verwerker” en “toestemming”, verwijzen wij naar de wettelijke definities van gegevensbescherming van artikel 4 DSGVO.

Wij verwerken in principe alleen persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van een goed functionerende website en de door ons aangeboden inhoud en diensten. Persoonlijke gegevens worden alleen regelmatig verwerkt als u ons uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a) De DSGVO of de verwerking is wettelijk verplicht, met name op grond van een van de wettelijke bepalingen als bedoeld in artikel 6, onder a), van de DSGVO. 1 lit. b) aan te steken. f) DSGVO, is toegestaan.

Uw persoonlijke gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Een opslag kan verder gaan dan dat, als dit werd voorzien door nationale of Europese regelgeving, waaraan wij onderworpen zijn. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd of gewist wanneer de door de desbetreffende regelgeving voorgeschreven opslagtermijn is verstreken. Dit laatste is niet van toepassing indien verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Voor zover wij voor individuele functies van onze website gebruik maken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden wensen te gebruiken, zullen wij u uitvoerig informeren over de respectievelijke processen die hieronder worden beschreven.

Verantwoordelijke entiteit:

De verantwoordelijke partij in de zin van artikel 4 nr. 7 DSGVO, de overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere regelgeving en bepalingen inzake gegevensbescherming is:

 • Andrés Balhorn
 • Op de Rebeck 14
 • 21279 Hollenstedt
 • E-mail: info@powervoice.de
 • Telefoon: +49 (0)4165 – 21 888 00

Meer details over de verantwoordelijke instantie vindt u in ons impressum.

uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • het recht op informatie,
 • het recht op correctie en verwijdering,
 • het recht om de verwerking te beperken,
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • het recht op gegevensdraagbaarheid.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonlijke gegevens tijdens informatief gebruik van onze website

Als u onze website bezoekt zonder zich te registreren of ons op een andere manier informatie te verstrekken (“informatief gebruik”), verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw webbrowser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u in staat te stellen onze website te bekijken en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met GMT
 • Inhoud van de website
 • Toegangsstatus (HTTP-status)
 • overgedragen datavolume
 • Website van waaruit u onze website heeft bereikt
 • webbrowser
 • Besturingssysteem
 • Browsertaal en -versie

De bovengenoemde gegevens worden ook opgeslagen in zogenaamde logfiles op onze servers. Niet beïnvloed door dit zijn uw IP-adres of andere gegevens die het mogelijk maken de gegevens aan u toe te wijzen. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van u vindt niet plaats.

Het ophalen en tijdelijk opslaan van het IP-adres is noodzakelijk om de levering van onze website op uw eindapparaat mogelijk te maken. Hiervoor moet uw IP-adres worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website. De opslag van bovengenoemde gegevens in logbestanden dient om de functionaliteit en optimalisatie van onze website te waarborgen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van deze gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

Ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking ligt in de bovengenoemde doeleinden. De wettelijke basis voor het verzamelen en tijdelijk opslaan van bovengenoemde gegevens is art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f) BBPR.

De bovengenoemde gegevens voor het ter beschikking stellen van onze website worden na afloop van de betreffende sessie gewist. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens in de logbestanden gewist. Wij slaan de gegevens alleen op als wij uw IP-adres eerder hebben verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan u persoonlijk toe te wijzen. Het verzamelen van bovenstaande gegevens voor het aanbieden van onze website en het opslaan van deze gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Verwerking van persoonsgegevens via cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het opslagmedium van uw eindapparaat, bijvoorbeeld op een harde schijf, en die ons, als de partij die de cookie instelt, bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw eindapparaat. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functionaliteit hieronder worden toegelicht.

Cookies die worden opgeslagen in verband met uw webbrowser:

 • Voorbijgaande cookies: Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw webbrowser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kunnen wij uw eindapparaat herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of de webbrowser afsluit.
 • Permanente cookies: Deze cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van het cookie. U kunt deze cookies te allen tijde verwijderen in de instellingen van uw webbrowser.

De verwerking van persoonsgegevens door bovengenoemde cookies dient om het aanbod van onze website als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van deze cookies. In het bijzonder vereisen sommige functies van onze website dat uw webbrowser kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat u pagina’s hebt gewijzigd. De gegevens die door cookies worden verwerkt en die nodig zijn voor het leveren van de functies van onze website, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Als cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden, worden ze gebruikt om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website, de inhoud en de functies ervan te verbeteren. Ze stellen ons in staat om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, welke functies er zijn en hoe vaak ze worden gebruikt. Dit stelt ons in staat om ons aanbod voortdurend te optimaliseren.

Ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking ligt in de bovengenoemde doeleinden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 lit. f) BBPR.

De bovenstaande cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat en van daaruit naar onze server verzonden. U kunt de verwerking van gegevens en informatie door middel van cookies dus zelf configureren. U kunt in de instellingen van uw webbrowser de juiste configuraties maken, waardoor u bijvoorbeeld cookies van derden of helemaal geen cookies kunt accepteren. In dit verband willen wij u erop wijzen dat u dan wellicht niet alle functies van onze website goed kunt gebruiken. Verder raden wij aan om regelmatig handmatig cookies te verwijderen en de geschiedenis van uw browser te bekijken.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

Naast het bovengenoemde informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. In de regel is de verstrekking van verdere persoonsgegevens voor dit doel noodzakelijk. We hebben deze gegevens nodig om de betreffende dienst te kunnen leveren. De bovenstaande beginselen voor gegevensverwerking zijn hierop van toepassing.

In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners die zorgvuldig zijn geselecteerd en door ons zijn aangesteld om deze gegevens te verwerken. Deze dienstverleners zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Voor zover in het kader van diensten die wij samen met partners aanbieden, persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, vindt u meer gedetailleerde informatie in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten. Indien deze derden in een land buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, kunt u meer gedetailleerde informatie over de gevolgen van deze omstandigheid vinden in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten.

Contact opnemen met

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de persoonlijke gegevens die u ons met uw e-mail stuurt, opgeslagen. We hebben ook een contactformulier op onze website dat u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen. De gegevens die u in het invoermasker invoert, worden aan ons doorgegeven en opgeslagen.

 • Voornaam
 • Naam
 • e-mailadres
 • Telefoon
 • Bericht

De gegevens worden alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Voor zover dit niet uitdrukkelijk in deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt vermeld, worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. Daarnaast registreren we uw IP-adres en het tijdstip van verzending.

De verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor de behandeling van uw vragen. De verwerking van verdere persoonlijke gegevens, die wordt gegenereerd door het gebruik van het contactformulier op onze website, dient om misbruik te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens art. 6 lid 1. 1 lit. a) BBPR. Bovendien is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens artikel 6, lid 1, van de verordening. 1 lit. f) DSGVO, in het bijzonder in het geval dat de gegevens door u per e-mail aan ons worden doorgegeven. Voor zover u wilt werken aan het sluiten van een contract via uw e-mail, art. 6 lid. 1 lit. b) DSGVO vormt een aanvullende rechtsgrondslag.

Onder voorbehoud van wettelijke bewaartermijnen worden de gegevens gewist zodra wij uw aanvraag definitief hebben verwerkt. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. Wij willen u erop wijzen dat uw verzoek in dit geval niet verder kan worden verwerkt. U kunt de herroeping of het bezwaar kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ons in het impressum vermelde e-mailadres.

Google (Onzichtbaar) reCAPTCHA

We gebruiken “Google (Invisible) reCAPTCHA” op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Google (Invisible) reCAPTCHA bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. Google (Invisible) reCAPTCHA maakt onder andere gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken.

We gebruiken Google (Invisible) reCAPTCHA om te controleren of de invoer menselijk of onrechtmatig is door middel van geautomatiseerde, machinale verwerking. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens door de derde partij. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. f) BBPR.

Het IP-adres dat als onderdeel van Google (Invisible) reCAPTCHA wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij u bent ingelogd in uw Google-account op het moment dat u Google (Invisible) reCAPTCHA gebruikt. Als u wilt voorkomen dat deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Google, moet u uitloggen uit Google voordat u onze site bezoekt of Google (Invisible) reCAPTCHA gebruikt.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van bovengenoemde informatie door Google ook voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen op een van de hieronder gelinkte websites:

Houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens of de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser te deactiveren. Daarnaast kunt u voorkomen dat Java-scriptcode helemaal wordt uitgevoerd door een Java-scriptblokkering te installeren (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Informatie van derden: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Voor meer informatie over de privacypraktijken van de derde partij kunt u terecht op de volgende website: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en.

Facebook Social Plugins

Wij gebruiken “Facebook Social Plugins” op onze website, een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna te noemen: “Facebook”). Facebook Social Plugins bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. Hiervoor maakt Facebook Social Plugins onder andere gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken.

Wij gebruiken Facebook social plugins voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te analyseren en om de individuele functies en aanbiedingen en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens door de derde partij. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. f) BBPR.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van bovengenoemde informatie door Facebook ook voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen op een van de hieronder gelinkte websites:

Houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens of de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser te deactiveren. Daarnaast kunt u voorkomen dat Java-scriptcode helemaal wordt uitgevoerd door een Java-scriptblokkering te installeren (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Daarnaast heeft Facebook zich onderworpen aan de Privacy Shield overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en heeft het zichzelf gecertificeerd. Door dit te doen, verbindt Facebook zich ertoe om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie de vermelding die hieronder is gekoppeld: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Actief.

Informatie van derden: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Meer informatie over het privacybeleid van de derde aanbieder kunt u vinden op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy .

Google Analytics

We gebruiken “Google Analytics” op onze website, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Google maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Indien op de website de anonimisering van het door de cookie door te geven IP-adres wordt geactiveerd (“IP-anonimisering”), wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google buiten de EU overgebracht en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website namens ons te evalueren, om rapporten over het gebruik van de website op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruiksprofielen worden aangemaakt. Het bij gebruik van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met de eerder beschreven geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres alleen in verkorte vorm door Google wordt verwerkt. Een persoonlijke referentie kan dus worden uitgesloten.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en om de individuele functies en aanbiedingen en de gebruikerservaring voortdurend te kunnen verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van bovenstaande gegevens door Google. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. f) BBPR.

U kunt het opslaan van de door Google Analytics gegenereerde cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw webbrowser aan te brengen. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Als u wilt voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruikersgedrag (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, kunt u de webbrowser-plugin downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Om Google te verplichten de doorgegeven gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken en de geldende regels voor gegevensbescherming na te leven, hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen met Google gesloten.

Informatie van derden: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, over instel- en bezwaarmogelijkheden en over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-webpagina’s:

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Google-weblettertypen

We gebruiken “Google Web Fonts” op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen “Google”). Google Web Fonts stelt ons in staat om externe lettertypen te gebruiken, de zogenaamde Google Fonts. Hiervoor wordt het vereiste Google Font door uw webbrowser in de browsercache geladen wanneer u onze website oproept. Dit is noodzakelijk zodat uw browser een visueel verbeterde weergave van onze teksten kan weergeven. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt voor weergave. De integratie van deze webfonts gebeurt via een server call, meestal op een server van Google in de VS. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina’s u heeft bezocht. Het IP-adres van de browser van uw eindapparaat wordt ook door Google opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google verzamelde en verwerkte gegevens door het gebruik van Google Web Fonts.

Wij gebruiken Google Web Fonts voor optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website voor u te verbeteren en het ontwerp ervan gebruiksvriendelijker te maken. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens door de derde partij. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. f) BBPR.

Informatie van derden: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Voor meer informatie over privacy, zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 en https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about .

Facebook Remarketing – Retargeting

Remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn op onze pagina’s geïntegreerd. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. We kunnen de op deze manier verkregen informatie gebruiken om Facebook-advertenties weer te geven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van facebook ophttps://www.facebook.com/about/privacy/ . Als u niet wilt dat er gegevens worden verzameld via Custom Audiences, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

Gebruik van PayPal

Op alle PayPal-transacties is het PayPal Privacybeleid van toepassing. Gelegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarop u zich kunt abonneren op onze website. De details van de nieuwsbrief, in het bijzonder de mogelijke inhoud ervan, worden in de toestemmingsverklaring gespecificeerd. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief in het invoermasker hebt ingevoerd, aan ons doorgegeven. Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief moet u de door ons gevraagde verplichte gegevens opgeven:

 • e-mailadres

Als u tijdens de registratie verdere persoonlijke gegevens verstrekt, is deze informatie vrijwillig.

Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde Double-Opt-In procedure. Na uw registratie sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen de in de e-mail aangegeven termijn bevestigt, worden de door u verstrekte gegevens geblokkeerd en vervolgens verwijderd. Daarnaast bewaren wij uw IP-adres en het tijdstip van registratie voor de nieuwsbrief, evenals het tijdstip van bevestiging. In verband met de verwerking van de gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Voor zover wij voor de verzending van de nieuwsbrief geen gebruik maken van een hieronder genoemde derde partij, worden er geen gegevens aan derden doorgegeven in verband met de verwerking van de gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief.

De gegevens die u tijdens de registratie in het invoermasker invoert, worden verwerkt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Wij slaan het betreffende IP-adres en de tijdstippen van registratie en bevestiging op om uw registratie te bewijzen en, indien nodig, om een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen. Dat is ook ons legitieme belang. Indien u ons uw toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a) BBPR. Voor zover de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, van het EG-Verdrag. 1 S. 1 lit. f) BBPR.

De bovenstaande gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om de bovenstaande doelen te bereiken. Daarom bewaren wij uw bovengenoemde gegevens zolang u zich op de nieuwsbrief heeft geabonneerd. Na het afmelden voor de nieuwsbrief slaan wij de bovengenoemde gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken door u uit te schrijven. U kunt zich uitschrijven door te klikken op de link in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

Wij willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. De e-mails in de nieuwsbrief die wij versturen bevatten een zogenaamd webbaken of een zogenaamd tracking-pixel. Dit is een single-pixel beeldbestand dat op onze website wordt opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend onder pseudoniem verzameld. Deze verwerking van gegevens dient om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Deze verwerking van gegevens dient om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses, ons aanbod te optimaliseren en interessanter te maken voor u als geheel. Dat is ook ons legitieme belang. Indien u ons uw toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a) BBPR. Voor zover de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, van het EG-Verdrag. 1 S. 1 lit. f) BBPR. Voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven voor de bovengenoemde verwerking van de gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze evaluatie van uw gebruikersgedrag door te klikken op de aparte link in elke nieuwsbrief e-mail. Bovendien kunt u de bovenstaande analyse van uw gebruikersgedrag voorkomen als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard hebt gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat in dit geval de nieuwsbrief niet volledig wordt weergegeven en dat u mogelijk niet alle functies van de nieuwsbrief kunt gebruiken. Als u de weergave van de beelden handmatig activeert, vindt de zojuist beschreven evaluatie van uw gebruikersgedrag opnieuw plaats.

YouTube

Op SING ORIGINAL embedden we video’s van “YouTube”, een social media platform van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen “Google”). Wanneer u een website oproept waarin een video van Youtube is ingebed, worden de gegevens naar een Google-server gestuurd en daar opgeslagen. Als u een gebruikersaccount bij Google heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Google slaat deze gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruikt ze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of haar websites af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het weergeven van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met Google.

Wij integreren content van Youtube op de webpagina’s van onze internetpresentie om deze content direct beschikbaar te stellen zonder dat u de content apart op Youtube hoeft op te roepen. Hierdoor kunt u gebruik maken van functies van het social media platform Youtube die al op onze website staan. Dit stelt ons in staat om ons aanbod en de gebruikerservaring voor u te verbeteren en interessanter te maken. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens door de derde partij. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. f) BBPR.

Als u de gegevensoverdracht wilt voorkomen, kunt u de functies van Youtube niet gebruiken. Ongeacht dit, raden wij u aan om regelmatig uit te loggen uit uw gebruikersaccount na het gebruik van een sociaal netwerk, in het bijzonder voor het activeren van geïntegreerde content, omdat dit u in staat stelt om een opdracht aan uw profiel bij de betreffende aanbieder te vermijden.

Informatie van derden: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over gegevensbescherming en het gebruik van gegevens door Google vindt u op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en.

GetResponse

SING ORIGINAL gebruikt “GetResponse”, een dienst van GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Polen (hierna “GetResponse” genoemd). We gebruiken GetResponse om onze nieuwsbrief te versturen. Voor dit doel worden de gegevens die u bij de registratie voor de nieuwsbrief heeft opgegeven, doorgegeven aan GetResponse. GetResponse gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en statistisch te evalueren. De e-mails in de nieuwsbrief bevatten hiervoor webbakens of trackingpixels. Dit zijn beeldbestanden van één pixel-formaat die op onze webpagina’s worden opgeslagen. Zo kan uw gebruikersgedrag worden gevolgd, met name of u de e-mail van de nieuwsbrief heeft geopend of op welke hyperlinks u in de e-mail heeft geklikt. GetResponse kan ook conversietracking uitvoeren, d.w.z. bepalen of een eerder gewenste actie heeft plaatsgevonden na het aanklikken van de hyperlink in de e-mail van de nieuwsbrief. Daarnaast wordt technische informatie zoals het tijdstip van opvragen, uw IP-adres, gegevens over uw webbrowser en besturingssysteem vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend onder pseudoniem verzameld. De gegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens. Een directe persoonlijke verwijzing is dus uitgesloten.

We gebruiken GetResponse op basis van de toestemming die u ons heeft gegeven. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. een GDPR. We gebruiken GetResponse ook voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website en onze nieuwsbrief te analyseren en om de individuele functies en aanbiedingen en de gebruikerservaring voor u voortdurend te verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van bovenstaande informatie. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. f GDPR.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen bovenstaande verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens of de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser te deactiveren. Daarnaast kunt u voorkomen dat Java-scriptcode helemaal wordt uitgevoerd door een Java-scriptblokkering te installeren (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Om GetResponse te verplichten de verzonden gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken en om te voldoen aan de geldende regels voor gegevensbescherming, hebben we een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met GetResponse.

Informatie van derden: GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Polen. Voor meer informatie over het privacybeleid van de derde partij kunt u terecht op de volgende website: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

Rechten van de betrokkene en opslagtermijn

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met de wettelijke, met name fiscale en commerciële wetgeving, bewaartermijnen en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Als aan de wettelijke eisen wordt voldaan, heeft u recht op de volgende rechten in overeenstemming met Artt. 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien, volgens Art. 21 para. 1 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van artikel 6, lid 1 DSGVO. 1 f DSGVO, alsmede tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Conform art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Gegevensbeschermingsstatus: januari 2021