IMPRINT

 

Informatie volgens §5 TMG:

Exploitant van de website:

ZINGENDE ORIGINEEL
Andrés Balhorn
Op de Rebeck 14
21279 Hollenstedt

Telefoon: +49 (0)4165 – 21 888 00
Mobiel: +49 (0) 151 – 27 09 16 62
E-mail: info@singoriginal.com

Deze opdruk geldt ook voor de volgende social media profielen:

https://www.facebook.com/singoriginalcom
https://www.instagram.com/singoriginal_official

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:

Andrés Balhorn
Bij Rehbeck 14
21279 Hollenstedt

Alternatieve geschillenbeslechting op grond van art. 14 lid. 1 ODR-regeling en § 36 VSBG:

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor de online beslechting van geschillen (ODR-platform) tussen ondernemers en consumenten. Het OS-platform is te bereiken op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld.
Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG is verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze pagina’s volgens de algemene wetten.
Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete inbreuk. Indien wij kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen enkele garantie voor deze buitenlandse inhoud overnemen. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als wij kennis nemen van een overtreding van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en de werken die door de exploitanten van deze pagina’s worden gecreëerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteursrechtwetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.
Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.